S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že naše Rozprávky sa budú konať aj v tomto roku.
? Kráľovské rozprávky na Bojnickom zámku 14.6.-18.6. a 21.6.-25.6. 2023
Vybrali sme tieto tri známe rozprávky:
1. Žabí princ
2. Pyšná princezná
3. Kráľ času
Vybrané tri kráľovské rozprávky majú podčiarknuť výnimočnosť jubilejného ročníka a pozdvihnúť ho na skutočne kráľovskú úroveň. Návštevníkov pozvú nahliadnuť do života na kráľovskom dvore a spoznať osudy členov kráľovských rodín.
Princezná, ktorá vždy dodrží svoje slovo, zachráni začarovaného žabieho princa, dobrosrdečný princ vylieči z márnotratnosti pyšnú princeznú a kráľ času nás naučí vážiť si v živote to dôležité.