ROZPRÁVKOVÝ ZÁMOK 2022 – SLOVENSKÉ ROZPRAVKY ?
Po poslednom modernejšie ladenom ročníku sme tento rok s kreatívnym tímom siahli po slovenskej rozprávkovej klasike. Zamerali sme sa na slovenské príbehy známe mnohým generáciám. Spomedzi množstva nádherných a poučných príbehov sme vybrali tri rozprávky, ktoré spája viera v ľudské dobro a spravodlivosť.
Zvolené tri príbehy si kladú za cieľ naučiť deti myslieť aj na druhých, navzájom si pomáhať a mať sa v úcte. Dlhý nos naučí deti okrem iného aj to, že kradnúť sa nesmie. Rozprávanie o Troch grošoch deťom ukáže, že je potrebné vážiť si minulosť a myslieť na budúcnosť. Laktibrada im názorne predvedie, aké dôležité je podeliť sa v núdzi s blížnymi.
Každá rozprávka vlastným osobitým štýlom prezentuje príbeh o nevyhnutnosti vzájomnej spolupatričnosti, pomoci a solidarite. Šťastný koniec vo všetkých troch príbehoch prináša divákom nádej na krajšiu budúcnosť a vieru v to, že aj oni sami môžu zmeniť svet k lepšiemu.
Tešíme sa na Vás.