Rozprávkový zámok 2023

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že naše Rozprávky sa budú konať aj v tomto roku.
? Kráľovské rozprávky na Bojnickom zámku 14.6.-18.6. a 21.6.-25.6. 2023
Vybrali sme tieto tri známe rozprávky:
1. Žabí princ
2. Pyšná princezná
3. Kráľ času
Vybrané tri kráľovské rozprávky majú podčiarknuť výnimočnosť jubilejného ročníka a pozdvihnúť ho na skutočne kráľovskú úroveň. Návštevníkov pozvú nahliadnuť do života na kráľovskom dvore a spoznať osudy členov kráľovských rodín.
Princezná, ktorá vždy dodrží svoje slovo, zachráni začarovaného žabieho princa, dobrosrdečný princ vylieči z márnotratnosti pyšnú princeznú a kráľ času nás naučí vážiť si v živote to dôležité.

Rozprávkový zámok 2022

ROZPRÁVKOVÝ ZÁMOK 2022 – SLOVENSKÉ ROZPRAVKY ?
Po poslednom modernejšie ladenom ročníku sme tento rok s kreatívnym tímom siahli po slovenskej rozprávkovej klasike. Zamerali sme sa na slovenské príbehy známe mnohým generáciám. Spomedzi množstva nádherných a poučných príbehov sme vybrali tri rozprávky, ktoré spája viera v ľudské dobro a spravodlivosť.
Zvolené tri príbehy si kladú za cieľ naučiť deti myslieť aj na druhých, navzájom si pomáhať a mať sa v úcte. Dlhý nos naučí deti okrem iného aj to, že kradnúť sa nesmie. Rozprávanie o Troch grošoch deťom ukáže, že je potrebné vážiť si minulosť a myslieť na budúcnosť. Laktibrada im názorne predvedie, aké dôležité je podeliť sa v núdzi s blížnymi.
Každá rozprávka vlastným osobitým štýlom prezentuje príbeh o nevyhnutnosti vzájomnej spolupatričnosti, pomoci a solidarite. Šťastný koniec vo všetkých troch príbehoch prináša divákom nádej na krajšiu budúcnosť a vieru v to, že aj oni sami môžu zmeniť svet k lepšiemu.
Tešíme sa na Vás.

Brány otvoríme o

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

ORGANIZÁTOR

GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

MEDIÁLNY PARTNER