Prvá stavebná sporiteľňa je aj tento rok generálnym partnerom podujatia.