Konkurz na účinkujúcich na podujatie Rozprávkový zámok sa uskutoční 8.4. 2018 o 10:00 hod. v priestore Záhradného domu Bojnického zámku.
Požiadavky: možnosť účinkovať počas celej doby trvania festivalu, ukončená 9-ročná školská dochádzka, vek minimálne 16 rokov.
Tešíme sa na vašu účasť.